Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oficiul Fitosanitar Bacau – Buletinele de avertizare nr. 7 din 22.03.2024

Oficiul Fitosanitar Bacau – Buletinele de avertizare nr. 6 din 22.03.2024

CONVOCATOR SEDINTA OBSTEA COMPOSESORAT SALINA TG.OCNA

Nr. 2711/06.03.2024 S.C. DELGAZ GRID S.A., titular al proiectului „Extindere retele electrice de distributie publica 20kV in vederea racordarii a patru locuinte tip bungalow, spatiu recreere, strada Nicolae Balcescu, nr. 89, oras Slanic-Moldova, judetul Bacau” propus a se realiza in judetul Bacau, orasul Slanic Moldova, str. Nicolae Balcescu, nr. cad. 63189, 63187, 63243, 62979, 62913, judetul Bacau

Nr. 2513/01.03.2024 Tabel centralizator plati luna Februarie 2024 beneficiari VMI

Nr. 183/ 29.02.2024  C.N.A.I.R. S.A., titular al proiectului ,, Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivele – Pod pe DN 12B, km 15+543 in orasul Slanic Moldova, judetul Bacau”

Nr. 182/ 29.02.2024  C.N.A.I.R. S.A., titular al proiectului ,, Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivele – Pod pe DN 12B, km 10+050 in orasul Slanic Moldova, judetul Bacau

DGASPC – Anunt pentru organizarea cursurilor de calificare pentru ocupatia de Asistent Personal Profesionist in perioada matie-mai 2024PLIANT 

Nr.1971/16.02.2024 S.C. DELGAZ GRID S.A., anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere retele electrice de distributie publica 20kV in vederea racordarii a patru locuinte tip bungalow, spatiu recreere, strada Nicolae Balcescu, nr. 89, oras Slanic-Moldova, judetul Bacau” propus a se realiza in judetul Bacau, orasul Slanic Moldova, str. Nicolae Balcescu, nr. cad. 63189, 63187, 63243,62979,62913.

Nr.1876/15.02.2024 C.N.A.T.R. S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Servicii de proiectare faza SF pentru oblectivele -Pod pe DN 12B, km 15+543 in orasul Slanic Moldova, judetul Bacau” propus a se realiza in judetul Bacau, orasul Slanic Moldova, str. Nicolae Balcescu, km l 5+543.

Nr.1875/15.02.2024 C.N.A.I.R. S.A., anunt publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Servicii de proiectare faza SF pentru obiectivele – Pod pe DN 12B, km 10+050 in orasul Slanic Moldova, judetul Bacau propus a se realiza in judetul Bacau, orasul Sliinic Moldova, satul Cerdac, str. 1 Mai – DN12B, km 10+050.

Oficiul Fitosanitar Bacau – Buletin de avertizare nr. 5 din 14.02.2024

Oficiul Fitosanitar Bacau – Buletin de avertizare nr. 4 din 02.02.2024

Oficiul Fitosanitar Bacau – Buletin de avertizare nr. 3 din 02.02.2024

Anunt program rabla pentru sobe

Nr.149/11.01.2024 – INFORMARE CNAIR

CONVOCATOR In data de 11.02.2024 ,ora 14.00. la sediul Societatii Agricole Fructoprod AF J, situat in comuna Targu Trotus , strada Ing. Soos Carol nr. 1, va avea loc Adunarea Generala a· Asociatilor.

ANUNT  – VACCINARE IMPOTRIVA RABIEI

ANUNT SOLICITARE ACORD DE MEDIU – SC MOUNTAIN RESORT SRL

Nr.14604/17.11.2023 ANUNT PUBLIC – Eliberare aviz mediu – Plan Urbanistic Slanic Moldova

Nr. 13682 / 06.11.2023 – privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Comunicat ISU parteneriat „Impreuna pentru siguranta”

Invitatie Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ,,Analiza, efiencitizarea si actualizarea cadrului legal in domeniul turismului”

ANUNT MEDIU proiectul “REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, STAȚII DE TRATARE ÎN ORAȘ SLĂNIC-MOLDOVA”

Programul de cooperare (ITEC) cu privire la bursele oferite de Guvernul Indiei 

Fwd: DAJ BACAU – HG 846/2023 privind aprobarea Programului de sustinere a producției de legume cultivate in spatii protejate

ANUNT MEDIU  Cotarlet Adrian-Valentin, titular al  proiectului „Construire complex turistic si spatii de cazare, restaurant si centru SPA” propus a se realiza in orasul Slanic-Moldova, str. Spatar Mahaluca, nr.1, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluare adecvata.

Nr. 11141/ 07.09.2023 ANUNT PUBLIC – UAT a Orasului Slanic Moldova, titular al proiectului „Reabilitare torent Fantana Bisericii in vederea eliminarii riscului de inundatii in zonele afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada 18-20 iunie 2021 in orasul Slanic Moldova „

Nr. 10790/ 31.08.2023 ANUNT ,, U.A.T. Slanic Moldova, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Planului Urbanistic Zonal ,, Construire sala de sport strada Scolii nr. 3, oras Slanic Moldova fi construire fi dotare 2 laboratoare scolare , Scoala Gimnaziala nr. 2 Ciresoaia din Slanic Moldova , judetul Bacau”, propus a se realiza in Slanic Moldova , sat Ciresoaia, strada Scolii nr. 3, nr. Cadastral 62091, judetul Bacau, si anume: sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu intrucat nu necesita evaluare de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al PUZ-ului propus pot fl consultate la APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau pana la 12 septembrie 2023.”

Nr. 10613/28.08.2023 ANUNT PUBLIC – U.A.T. SLANIC-MOLDOVA, titular al PLANULUI URBANISTIC GENERAL anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului Planului Urbanistic General si a Raportului de mediu si organizarea dezbaterii publice a Raportului de mediu

Nr. 10564/24.08.2023 Publicatie vanzare imobiliara

Anunt Public – SC MOLDOVA BEST SRL – Autorizatie de mediu

Nr. 10289/ 18.08.2023 ANUNT ,, UAT Slanic Moldova titular al proiectului, anunfa publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul „Realizarea unui sistem digital de monitorizare si eficientizare a activitafii de depozitare selectiva a deseurilor, centru de aport voluntar – la nivelul orasului Slanic Moldova”, propus a fi amplasat in localitatea Slanic Moldova – Cerdac, punctul Cimpu, judeful Bacau.

Nr. 9906/08.08.2023 Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate 

Nr. 9747/07.08.2023  CERERE OFERTA Pentru furnizare autobuze electrice si minibus electric

Nr. 9352/ 27.07.2023 ANUNT ,, UAT Slanic Moldova, anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru ,, Construire sala de sport strada Scolii nr. 3, oras Slanic Moldova si construire si dotare 2 laboratoare Scolare ,Scoala Gimnaziala nr. 2 Ciresoaia din Slanic Moldova , judetul Bacau „, propus a se realiza in Slanic Moldova , sat Ciresoaia, strada Scolii nr. 3, nr. Cadastral 62091, judetul Bacau.

Nr. 9350/ 27.07.2023 ANUNT ,,UAT Slanic Moldova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitiirii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, „Realizarea unui sistem digital de monitorizare si eficientizare a activitiilor de depozitare selectivii a deseurilor, centru de aport voluntar – la nivelul orasului Slanic Moldova”

Anunt Public Sandru Mihai si Sandru loan

Nr. 9162/ 27.07.2023 ANUNT PUBLIC Privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarirea apelor

Nr. 8980/20.07.2023 IN ATENTIA OFERTANTILOR PENTRU ” Invitatie de participare nr. 8666 din 13.07.2023 si ADV1374362″

Nr.8666/13.07.2023 INVITATIE DE PARTICIPARE Pentru contractarea unei finantiiri rambursabile interne in valoare de 8. 000. 000 lei in vederea realiziirii unor obiective de investitii de interes local

Anunt Public SC COMTINER SRL

Nr. 7584/21.06.2023 ANUNT DE LICITATIE inchirierii  4 loturi teren si casute comerciale amplasate pe acestea

Elaborare plan urbanistic zonal pentru: dezmembrare teren in suprafata de 3174 mp, proprietate publica a orasului Slanic Moldova, avand numarul cadastral 62787, situat in str. Nemira, in zona partiei de schi/garaje, in vederea reglementarii situatiei juridice a terenurilor ocupate de proprietarii de garaje cf. Anexa 1 la HCL oras Slanic Modova nr.14/18.01.2023

Memoriu PUZ + RLU

PUZ SLANIC NC 62787 

 

7441/ 16.06.2023 ANUNT – INTERVENTIE IN PRIMA URGENTA PENTRU PUNEREA INSIGURANTA A ZIDULUI DE SPRIJIN PE STRADA MIHAI EMINESCU, ORASUL SLANIC-MOLDOVA, JUDETUL BACAU

Adresa REDI – Roma Entrepreneurship Development Initiative  nr. 107 din 24.05.202 Identificarea antreprenorilor romi si neromi care doresc sa ofere locuri de munca cetatenilor de etnie romă 

Nr.7275 din 13.06.2023 ANUNT privind aplicarea Legii 123/2023, pentru modificarea si completarea Legii Fondului Funciar

ISU BACAU – MARTI 13 ZIUA INFORMARII PREVENTIVE

Nr. 6972/ 07.06.2023 ANUNT PUBLIC Privind depunerea solicitlirii de emitere a avizului de gospodlirire a apelor

ANUNT PUBLIC – SNTGN „TRANSGAZ” SA MEDIAS, JUD. SB – Proiect „Elaborare documentatii tehnice pentru realizarea obiectivului Punere in siguranta conducta de transport gaze naturale DN250 Targu Ocna – Slanic Moldova, zona Ciresoaia”

NR. 6403/ 22.05.2023 – ANUNT COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR – Contestatie S.C. INCHIRIERI DRM S.R.L.

INFORMARE – Biroul pentru Protectia Animalelor

DISPOZITIA Nr. 148 din 16.05.2023 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara – 22.05.2023, ora 15.00

PROGRAME DE STUDII DE LICENTA/ MASTERAT – FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE SI TEOLOGIE – UNIVERITATEA „DUNAREA DE JOS” GALATI

PUBLICATIE NR. 22855/ 10.05.2023 – DECLARATIE DE CASATORIE

DISPOZITIA Nr. 134 din 05.05.2023 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta extraordinara – 08.05.2023, ora 15.00

ANUNT ISU – CONCURS DE ADMITERE – SCOALA DE SUBOFITERI DE POMPIERI SI PROTECTIE CIVILA „PAVEL ZAGANESCU” BOLDESTI

DISPOZITIA Nr. 123 din 21.04.2023 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara – 27.04.2023, ora 15.00

Nr. 4234/ 04.04.2023 ANUNT privind desfasurare licitatie publica deschisa pentru inchiriere 15 loturi de teren si casute comerciale, situate pe str. V. Alecsandri, nr. 13, Aleea cu Castani 

Lista solicitanti locuinta ANL – Anexa Nr. 1, respectiv Anexa Nr. 2 la Raportul Nr. 3380/ 17.03.2023

Campanie de promovare lansata de European Travel Commision – ETC

Adresa catre Asociatiile de Proprietari/ Proprietarii din Cladirile Rezidentiale (Blocuri) – Nr. 2921/ 08.03.2023

COMUNICAT DE PRESA

REALIZAREA UNUI SISTEM DIGITAL DE MONITORIZARE ȘI EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII DE DEPOZITARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR, CENTRU DE APORT VOLUNTAR – LA NIVELUL ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA

Informare DELGAZ GRID SA – Extindere de retele electrice de distributie electrica 20KV, strada Nicolae Balcescu nr. 89, Slanic Moldova, judetul Bacau

DISPOZITIA nr. 99 din 03.03.2023 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara – 09.03.2023, ora 10:00

INTENTIE ELABORARE P.U.Z. – CONSTRUIRE SALA DE SPORT SI CONSTRUIRE SI DOTARE 2 LABORATOARE SCOLARE

DISPOZITIA nr. 80 din 06.02.2023 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara – 13.02.2023, ora 15.00

Anunt nr. 979/ 25.01.2023 – DELGAZ GRID SA – Extindere retele electrice JT + MT si bransament bazin de inot didactic scolar, str. 1 Mai nr. 87, oras Slanic Moldova, judetul Bacau

DISPOZITIA nr. 8 din 11.01.2023 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara – 18.01.2023, ora 15.00

Anunt DELGAZ GRID SA – Proiect „Extindere retea gaze naturale presiune redusa pe strada Nicolae Balcescu, strada Nemira si strada Eroilor si bransament imobil situat pe strada Eroilor, nr. 8, beneficiar Patachi Delia”

ANUNT DEPUNERE OFERTE SERVICII DE INREGISTRARE SISTEMATICA IMOBILE

DISPOZITIA nr. 314 din 22.12.2022 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara – 28.12.2022, ora 15.00

Anunt nr. 16531/ 19.12.2022 – DELGAZ GRID SA – Solicitare acord de mediu proiect „Extindere retele electrice JT + MT si bransament bazin de inot didactic scolar, str. 1 Mai nr. 87, oras Slanic Moldova, judetul Bacau”

DISPOZITIA nr. 308 din 15.12.2022 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta extraordinara – 20.12.2022, ora 15.00

Anunt DELGAZ GRID SA – depunere solicire de emitere acord de mediu pentru extindere retea de gaze naturale presiune redusa pe strada Nicolae Balcescu, strada Nemira si strada Eroilor

DISPOZITIA nr. 298 din 29.11.2022 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta extraordinara

Racord de gaze naturale presiune redusa – strada Nicolae Balcescu Nr. 104A – Solicitant Craciun Cristina

Adresa DSVSA NR. 23952/ 21.11.2022 – Informare de presa

DISPOZITIA nr. 287 din 18.11.2022 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara

Convocator – Adunarea Generala a Membrilor Asociati la Societatea Agricola Fructoprod Targu Trotus – 18 Decembrie 2022, ora 13.00

Masuri specifice de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

Racord de gaze naturale presiune redusa – strada Nicolae Balcescu Nr. 104A – Solicitant Craciun Cristina

Extindere conducta de gaze naturale presiune redusa pe strada Nuferilor si racord/ bransament imobile situate pe strada Nuferilor

OFICIUL FITOSANITAR BACAU – Buletin de avertizare nr. 66/ 24 Octombrie 2022
OFICIUL FITOSANITAR BACAU – Buletin de avertizare nr. 65/ 24 Octombrie 2022

Extindere retea de gaze naturale presiune redusa – str. Sarariei si str. Pr. Tudorache (fosta str. Sarariei)

Dispozitia nr 272 din 20.10.2022 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara

Modificare adresa sediu administrativ – Consiliul Judetean Bacau- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau

Anunt Ocolul Silvic Targu Ocna – Stoc lemne de foc brad

Dispozitie convocare sedinta extraordinara – 06.10.2022

ANUNT DELGAZ GRID S.A.- EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PE STRADA PACII SI STRADA FRUNZEI (FOSTA STR. PACII) SI BRANSAMENT IMOBIL SITUAT PE STRADA FRUNZEI NR. 1 (fosta Pacii nr. 24), ORAS SLANIC-MOLDOVA, JUD. BACAU

ANUNT DELGAZ GRID S.A.- EXTINDERE RETELE ELECTRICE JT + MT SI BRANSAMENT BAZIN DE INOT DIDACTIC SCOLAR, STRADA 1 MAI NR. 87, ORAS SLANIC-MOLDOVA, JUDETUL BACAU

Dispozitie convocare sedinta ordinara 26.09.2022

ANUNT DELGAZ GRID S.A.- Extindere retea gaze naturale presiune redusa si racorduri pe Strada Magurii – solicitanti Tenchiu Petrea, Melinte Adrian, Scurtu Iuliana

ANUNT DELGAZ GRID S.A. – CRACIUN CRISTINA

Invitatie 14-16 Septembrie 2022 – FORUMUL INTERNATIONAL RIZ

Adresa informare S.C. DELGAZ GRID S.A.

Cursuri si conditii formatori – Proiect SMART 4 NEETs:

11493/12.08.2022 S.C. DELGAZ GRID S.A. – Anunt solicitare pentru proiectul „Extindere retea gaze naturale presiune redusa si racorduri pe Strada Nicolae Balcescu, pentru solicitantii Sandru Mihai si Sandru Ioan”

Caravana filmului romanesc – Capodopere ale cinematografiei nationale:

OFICIUL FITOSANITAR BACAU – Buletin de avertizare nr. 57/ 6 Iulie 2022

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau organizeaza recrutare, pentru angajare, din randul persoanelor care indeplinesc conditiile de ocupare ale postului, potrivit prevederilor din fisa postului si criteriile de recrutare, in vederea ocuparii a 56 de posturi de soldat profesionist (servant) si 4 de posturi de soldat profesionist (pistolar), functii prevazute cu gradul de soldat

OFICIUL FITOSANITAR BACAU – Buletin de avertizare nr. 52/ 28 Iunie 2022

Scrisoare FONPC Nr.1006 din 21.06.2022

OFICIUL FITOSANITAR BACAU – Buletin de avertizare nr. 50/ 27 Iunie 2022 , Buletin de avertizare nr. 51/ 27 Iunie 2022

Fonduri 16.06.2022

 

COMUNICAT ISU BACAU – MASURI INCENDII

Raspuns ISU 1

Raspuns ISO 2

Anexa 1 informare Limba Romana- PT (3)

Anexa 1 Informare PT – Limba Ucraineana

25.03.2022 Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bacau – Adresa informativa privind confirmarea unui focar de influenta aviara in Giurgiu + masuri de prevenire a bolii

DSVSA Bacau – Documentatie caz PPA in FC 30 Lipova – 30.03.2022

Adresa UAT

Hotararea nr.7 din 04.04.2022

Program de masuri caz PPA FV 30 Lipova

Adresa masuri de prevenire a gripei aviare in gospodariile populatiei

CONVOCATOR AGA la Societatea Agricola Fructprod Targu Trotus, jud Bacau

Oferta de munca disponibila cu relocare

6206/12.05.2022 ANUNT PUBLICITAR Aceasta informare este efectuata de Delgaz Grid SA, judetul Bacau, pentru Acatrini Maria, Bernad Razvan-Valerian, Botezatu Serioja­Emanuel, Darweich Saer, lstrate Grigore, Secareanu Ion, Alexe Corneliu, Vintila Daniel-Marian Si Pirlog Mioara ce intentioneaza sa solicite de la SGA Bacau aviz de gospodarire al apelor pentru realizarea lucrarilor ,,Extindere retea gaze naturale presiune redusa si racord/bransamente imobile situate pe str. Sarariei, oras Slanic­Moldova, jud. Bacau”.

6122/11.05.2022 S.C. DELGAZ GRID SA. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Extindere retea gaze naturale presiune redusa, si racord/bransament imobile situate pe str Sarariei si Str. Pr. Tudorache(fosta str. Sarariei) solicitanti: ACATRINEI MARIA, BERNAD RAZVAN VALERIAN , BOTEZATU SERIOJA EMANUEL, DARWEICH SAER, !STRATE GRIGORE, SACAREANU ION , ALEXA CORNELIU, VINTILA DANIEL MARIAN SI PIRLOG MIOARA (fost MITREA ION)”, propus a se realiza in orasul Slanic Moldova, judetul Bacau, str Sarariei si str. Paraul Tudorache ( fost str. Sarariei).- S.C. DELGAZ GRID S.A.Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu  

6121/11.05.2022  Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – S.C. DELGAZ GRID S.A. S.C. DELGAZ GRID SA. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Extindere conducta gaze naturale presiune redusa, pe str. Pacii si str. Frunzei (fost str. Pacii) si bransament imobil situate pr str. Frunzei, nr.1 (fost Pacii nr.24) solicitantul Apetroaei lulian”propus a se realiza in orasul Slanic Moldova, judetul Bacau, satul Cerdac, str. Pacii si strada Frunzei fost str. Pacii. 

  • Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
                DELGAZ GRID S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Extindere conductă gaze naturale presiune redusă pe strada Nuferilor și racord/branșament imobile situate pe strada Nuferilor, solicitanți: Gligore Denisa-Elena, Condrea Constantin, Szemek Zoltan și Ludu Cornelia, Silochi Fanică, propus a fi realizat în localitatea Slănic Moldova, sat Cerdac, str. Nuferilor, județul Bacău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 08.00 – 14.00 și la sediul titularului, din municipiul Târgu Mureș, B-dul Pandurilor, nr. 42, județul Mureș. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERII DIN COMUNITATEA DVS – CURSURI GRATUITE, SUBVENȚII ȘI MEDIERE ÎN CÂMPUL MUNCII

OFICIUL FITOSANITAR BACAU – Buletinele de avertizare nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15 si 16  din 20 aprilie 2022

BA nr. 10 din 20 aprilie 2022

BA nr. 11 din 20 aprilie 2022

BA nr. 12 din 20 aprilie 2022

BA nr. 13 din 20 aprilie 2022

BA nr. 14 din 20 aprilie 2022

BA nr. 15 din 20 aprilie 2022

BA nr. 16 din 20 aprilie 2022

4725/08.04.200 S.C. DELGAZ GRID S.A., titular al proiectului „EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE  NATURALE PRESIUNE  REDUSA pe str. CRANGULUI si bransament imobil situat pe str. Crangului nr. 5 (fost nr.1) solicitant Florea Ilie, propus a se realiza in orasul Slanic Moldova , sat. Cerdac , str. Crangului, nr .fn, jud. Bacau

4724/08.04.2022 S.C. DELGAZ GRID S.A., titular al proiectului ”Extindere retea gaze naturale presiune redusa si bransamente imobile situate pe str. Prundului nr.2 si nr.4, (fosta str. Primaverii, nr.37 si 38), solicitanti: Vtitoreanu Ionel si Silochi Valentin” propus a se realiza in orasul Slanic Moldova, str. Nicolae Balcescu, nr. DN 12B ,str. Soroiu si str. Prundului (fosta Primaverii), jud Bacau

Hotararea nr.7 din 04.04.2022

Program de masuri caz PPA FV 30 Lipova

Comunicat DSVSA Bacau – gripa porcina

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL – S.P.C.L.E.P.

18.03.2022 – Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bacau – Adresa informativa privind confirmarea unui focar de influenta aviara in Giurgiu + masuri de prevenire a bolii

Informare efectuata de Delgaz Grid SA, judetul Bacau, pentru Siloche Valentin si Viitoreanu lonel, ce intentioneaza sa solicite de la SGA Bacau aviz de gospodarire al apelor pentru realizarea lucrarilor ,,Extindere retea gaze naturale presiune redusa si bransamente imobile situate pe strada Prundului nr. 2 si nr. 4 (fosta strada Primaverii nr. 37 si 38), oras Slanic-Moldova, judetul Bacau”

Informare efectuata de Delgaz Grid SA, judetul Bacau, pentru Bahu Madalina-Maria ce intentioneaza sa solicite de la SGA Bacau aviz de gospodarire al apelor pentru realizarea lucrarilor ,,Extindere conducta gaze naturale presiune redusa pe strada Zorilor si racord imobil situat pe strada Zorilor nr. 12 (fost nr. 18), oras Slanic-Moldova, jud. Bacau”

Nr. 3577/ 17.03.2022 ANUNT  U.A.T. ORAS SLANIC MOLDOVA, titular al proiectului ,,Intervenfie in prima urgenta – lucrari de intervenfie efectuate pentru inlaturarea efectelor produse la pod Dobru 3 de deversari ale torentului Dobru, in orasul Slanic Moldova, jud. Bacau

Nr. 3576/ 17.03.2022 ANUNT U.A.T. ORAS SLANIC MOLDOVA, titular al proiectului ,,Interventie in prima urgenta- lucrari de interventie efectuate pentru inlaturarea efectelor produse la pod Dobru 2 de deversari ale torentului Dobro, in orastul Slanic Moldova, jud. Bacau

S.C. DELGAZ GRID S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE CONDUCT A GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA ,pe str. Zorilor NR. 12 (fost nr.18) solicitant Bahu Madalina-Maria

S.C. DELGAZ GRID S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere retea gaze naturale presiune redusa si bransamente imobile situate pe str. Prundului nr.2 si nr.4, (fosta str. Primaverii, nr.37 si 38), solicitanti: Viitoreanu Ionel si Silochi Valentin

S.C. DELGAZ GRID S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA pe str. CRANGULUI si bransament imobil situat pe str. Crangului or. ·5 (fost nr.1) solicitant Florea Ilie

S.C. DELGAZ GRID S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere retea gaze naturale presiune redusa pe str. Crangului si bransament imobil situat pe str. Crangului, nr.5, ( fost nr.1), solicitant Florea Ilie

S.C. DELGAZ GRID S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere conducta gaze naturale presiune redusa pe str Zorilor nr.12, ( fost nr.18), solicitant Babu Madalina Maria

lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Mr. CONSTANTIN ENE” al Judetului Bacau efectueaza in perioada 07.03.2022 -18.03.2022 recrutari pentru concursul de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu” Boldesti, seiunea martie -mai 2022.

ANUNT privind recrutarea candidatilor pentru participarea la concursul de admitere organizat la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu” Boldesti sesiunea martie – mai 2022

Brosuri si pliante A.P.I.A., Campania 2022

Nr. 2639/ 25.02.2022 ANUNT –  U.A.T ORAS Slanic Moldova anunta publicul interesat asupra depunerii slocitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Interventie in prima urgenta – lucrari de interventie efectuate pentru inlaturarea efectelor produse la pod Dobru 3 de deversari ale torentului Dobru, in orasul Slanic Moldova

Nr. 2637/25.02.2022 – ANUNT – acord mediu pentru proiectul „Interventie in prima urgenta – lucrari de interventie efectuate pentru inlaturarea efectelor produse la pod Dobru 2 de deversari ale torentului Dobru, in orasul Slanic Moldova

 

 

SUBMĂSURA 4.1 a, investiţii în exploataţii pomicole – SESIUNEA 2022

Informare intentie obtinere aviz Apele Romane – reabilitare torenti

Buletin Info Ianuarie 22 Final.docx

INFO-PROPUNERI COLABORARI CHINA SI COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE BIO DIN ROMANIA; vizite AMBASADE la Bucuresti

Flame Prefabricated house Presentation

Tianjin Flame Company Introduce

DSVSA BACAU – Adresa influenta aviara confirmata in judetul NEAMT

Nr. 1181/27.01.2022 – Anunt public decizie etapa de incadrare reabilitare torenti

Nr. 887/ 20.01.2022 ANUNT PUBLIC  privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor

DAJ BACĂU- Oferta formare profesionala

Nr. 365/11.01.2022 „S.C. BUENA VISTA TUR SRL”, titular al proiectului „Construire restaurant si piscina”, propus a se realiza in judetul Bacau, orasul Slanic Moldova, str. Nicolae Balcescu, nr. 89, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

Nr. 138/05.01.2022 – ANUNT Reabilitate torenti in orasul Slanic Moldova – faza DALI

INFORMARE MAI – MASURI IMPUSE PENTRU PERSOANELE CARE URMEAZA SA SE DEPLASEZE IN PROVINCIA ANTWERPEN – BELGIA

INFORMARE MUNITII NEEXPLODATE

Nr. 15621/09.12.2021 Masuri specifice de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

Nr. 11861/02.12,2021 Informare Regia Nationala a Padurilor – Romsilva

ANUNT PUBLIC SOLICITARE AVIZ APE POD DOBRU 3

ANUNT SOLICITARE AVIZ GOPODARIRE APE POD DOBRU 2

Nr. 24084 / 11.11.2021 Comunicat DSVSA Bacau

Nr. 14552 / 12.11.2021 – ANUNT COLEVTIV – Pentru comunicare prin publicitate

NR. 23853/04.11.2021 ANUNT PUBLIC

INFORMARE ELIBERARE ACTE PRIMARIE PENTRU INSCRIEREA DREPTULUI DE PROPRIET A TE ANEXA 1.50

 

Informare ISJ Bacău – Programe ADS

Informare ISJ Bacău – Proiecte A Doua Șansă (ADS)

Pliant_a_doua_sansa_REEDU_136270

Pliant_dezvoltare_durabila_REEDU_136270

Pliant_egalitatea_de_sanse_REEDU_136270

 

 

 

 

ANGAJARI – SANTIERUL NAVAL CONSTANTA

DSV BACAU – INFORMARE GRIPA AVIARA

MASURA 1  –  2000 DE EURO

CODURI NEELIGIBILE PENTRU SRL MASURA 1

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE PENTRU PFA, II, IF, ONG PROFESII LIBERALE MASURA 1 2021

lista profesiilor liberale

Program de fonduri pentru fermieri:

Anexa_1_CERERE_FINANTARE_sM6.1_DIASPORA

LISTA CODURILOR NEELIGIBILE LA HG 807

ANUNT privind recrutarca candidatilor pentru participarea la concursul de admitere organizat la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protecfie Civila ,,Pavel Zaganescu” Boldesti sesiunea septembrie – octombrie 2021

Nr. 10457/19.08.2021 INFORMARE Privind interzicerea utilizarii focului deschis pentru arderea vegetafiei uscate/miristi/resturi vegetale de pe terenurile arabile si pajistile permanente

Oferte de vanzate terenuri

Nr. 10408/18.08.2021  ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

Nr. 10031/10.08.2021 – ANUNT  – ANPM – Strategia Smart Cirty – 2020-2027

COMUNICAT – „SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU STIMULAREA INVESTITIILOR CU IMPACT MAJOR IN ECONOMIE”

Anunt angajari AUTOLIV ROMANIA

Anunt privind depunerea documentelor in format electronic in relatia cu Casa de Pensii Bacau

Informare publica

Afla modalitati de predare a echipamentelor electrice uzate

Nr. 8948/14.07.2021  ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

8397 / /02.07.2021 – INFORMARE –  Extindere conducta distributie gaze naturale presiune redusa, bransamente si posturi de reglare/masurare” 

Anunt actualizare si elaborare documente de strategie prima versiune

Pliant Titluri de stat

Nr. 7367/ 11.06.2021 – Anunt – anunta publicul interesat, solicitarea de la Administratia Bazinala de Apa Siret – Sistemul de Gospodarire a Apelor Bacau, a avizului de gospodarire a apelor, pentru desfasurarea activitatii de: INTERVENTIE IN PRIMA URGENTA/CONSTRUCTIE PLATFORMA BETONATA SI AMPLASARE STATIE DE TRATARE A APEI PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA AL ORASULUI SLANIC MOLDOVA

Procedura de implementare fonduri europene HORECA SI TURISM

Oferta educațională 2021-2022 a LICEULUI TEHNOLOGIC TÂRGU OCNA

Cod de bune practici in relatia dintre fermieri si apicultori

17.05.2021 – Comunicat Camera de Comert si Industrie Bacau

ANUNT – Asigurarea obligatorie a locuintelor aflate in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

12.05.2021 – PUZ –  VATAVU LAURENTIU

10.05.2021 – Comunicat DSV

06.05.2021 – COMUNICAT DE PRESA AFIR

ANUNT COLECTIV

CONVOCATOR

PROGRAMUL DE MASURI nr. 8826 / 20.04.2021 aplicat in zona afectata instituita ca urmare a confirmarii pestei porcine africane la doi mistreti morti pe raza Fondului cinegetic nr.20 Oituz, apartinand Ocolului Silvie Privat Oituz

Nr. 4886/16.04.2021  ANUNT DE LICITATIE  Unitatea Administrativ Teritoriala a orasului Slanic Moldova, scoate la licitatie publica pentru concesionare urmatorul imobil : teren ce apartine domeniului public al or. Slanic Moldova, in suprafata de 5 mp, situat in intravilanul or. Slanic Moldova, zona de protectie a imobilului – str. Izvorului, nr. cadastral 62706

ANUNT – 10 MAI – 31 IULIE SE DESFASOARA RECENTSAMANTUL GENERAL AGRICOL – RUNDA 2020 

Nr. 4582/12.04.2021 – Anunt colectiv

ANUNT – DSP BACAU

Schema de sprijin pentru sectorul HoReCa

Măsurile de mediu si climă care vizează campania pentru anul 2021,  dar și materialele informative referitoare la acestea, se pot  vizualiza și accesând următorul link:

https://madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima/masuri-de-mediu-si-clima-2021.html

Proiect de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investitiilor si sustinerea dezvoltarii economice a orasului Slanic Moldova

ANUNTUL NR.4140/31.03.2021

29.03.2021 – INFORMARE ROMSILVA

22.03.2021 ANUNT MEDIU

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALE – Program de masuri nr.5872 si hotararea nr.11/17.03.2021

ANUNT privind procedura de selectie pentru functiile de membrii in Consiliul de Administratie la SC UTIL PRESTSERV SRL

ANUNT privind procedura de selectie pentru functiiile de membrii in Consiliul de Administratie la SC APASERV SALUBRIZARE SRL

Comunicat – Agentia nationala pentru zootehnie

Comunicat – masuri – gripa aviara

PROGRAMUL DE MASURI DE APLICAT IN ZONELE IN CARE S-A CONFIRMAT PESTA PORCINA

Campanie proiect POCA

ANUNT – MASA LEMNOASA

CHESTIONAR P.M.U.D. SLĂNIC MOLDOVA

Informare de presa – APIA

ANUNT DE INTERES PUBLIC

Informare – catre producatorii agricoli cultivatori de soia conventionala in anul 2021

Anunt privind procedura de selectie pentru functiile de membri in consiliul de administratie la SC APASERV SALUBRIZARE SRL

Anunt privind procedura de selectie pentru functiile de membri in consiliul de administratie la SC UTILPRESTSERV SRL

INVESTITII PNDR

Pliant – Cardul Edenred Social pentru mese calde

Nr.522/13.01.2021  ANUNT CONCURS:
– REFERENT IA – 1 post
– MUNCITOR CALIFICAT-2 posturi

 

PUBLICATIE DE VANZARE – 11.01.2021

PROIECT DIASPORA I     Ghidul_Solicitantului_sM_6.1_-_DIASPORA (1)

Dispozitie convocare sedinta extraordinara

Anunt concurs svsu si birou economic

INFORMARE OBTINERE AVIZ ABA SIRET – POD DOBRU

DISPOZITIA nr. 244 din 23.12.2020 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara

Adresa Garda Foriestiera

Unitati distributie mese calde tichete

Dispozitie sedinta extraordinara 14.12.2020

Adresa – serviciul de control oficial sanatate bunastare animale – 03.12.2020

Proces Verbal afisare Incheiat azi 23.11.2020 cu ocazia afisarii la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale a orasului Slanic Moldova a anuntului public, pentru etapa pregatitoare (I), privind INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z), : „SCHIMBARE DESTINATIE /MOBIL DIN CENTRU DE PERFECTIONARE IN CENTRU MEDICAL SI MODERNIZARE SPAT/I ‘ DE CAZARE, EXTINDERE SI AMENAJARE RESTAURANT’ si RLU aferent – initiator Cotirlet Adrian – Valentin.

Dispozitie convocare sedinta ordinara 27.11.2020

Dispozitie sedinta extraordinara 16.11.2020

ANUNT Pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:  

1. REFERENT, clasa III, grad prnfesional superior – 1 post, functie publica de executie, vacanta, in cadrul Biroului Economic Compartiment Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de speciliate al Primarului oras Slanic Moldova

bibliografie concurs impozite si taxe locale
2. CONSILIER, clasa I, grad profesional asistent -1 post functie publica de executie, vacanta, in cadrul Compart Asistenta Social si Autoritate Tutelara din cadrul Aparatului de specialitate al Primamlui oras Slanic Moldova

bibliografie concurs asistenta sociala si autoritate tutelara

DISPOZITIA nr. 201 din 02.11.2020 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta extraordinara

Valorificare partida lemnoasa

Masuri influenta (gripa) aviara

Ajutor incalzire 2020-2021-PDF

Model cerere ajutor incalzire – PDF

INFORMARE CAMPANIE DE VACCINARE ANTIRABICA A VULPILOR

ANUNT

Incepand cu luna septembrie 2020 toti contribuabilii persoane fizice si juridice pot  efectua plati reprezentand impozite si taxe locale prin aplicatia  Ghiseul.ro in contul deschis la BCR  utilizand urmatoarele date:

 BENEFICIAR: UAT SLANIC MOLDOVA
COD FISCAL 4278442
RO04RNCB0031014192640040

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati UAT Slanic Moldova la urmatoarele date de contact:
Tel.0234/348119
Fax. 0234/348829
e.mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro
site: www.primariaslanicmoldova.ro
accesand link-ul:
https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public

Programul pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalata cuprinsa intre 27 kWp – 100 kWp, necesara consumului propriu si livrarea surplusului in Sistemul Energetic National

Nr. 9230/27.08.2020 ANUNT COLECTIV  pentru comunicarea prin publicitate

TARGUL PRODUSELOR LOCALE SI FESTIVAL DE BLUES – DARMANESTI 28-28 AUGUST 2020

Fonduri Europene – Iulie 2020

Lista repartizare locuinte ANL

Nr. 84 75/10.08.2020 – ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

Dispozitie convocare sedinta extraordinara 13.08.2020

Program POAD

Hotărârea nr 18 din 04.08. 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind obligativitatea purtării măștii de protecție în zonele aglomerate

Hotararea nr. 96 din 31.07.2020 privind aprobarea listei solicitantilor cau au acces la locuintele ANL

Programul de masuri impus in zonele de restrictie urmare a focarului de PPA din localitatea Targu Ocna nr.14262/28.07.2020, Hotararea ULD a CLCB nr.43/28.07.2020

Program de masuri urmare a focarului PPA din loc. Targu Ocna 29.07.2020

Adresa UAT zone de restrictie datorate focarului de PPA din Targu Ocna

Hotararea nr.43 din 28.07.2020

………………………………………………………………………………………………………….

Dipozitie convocare sedinta extraordinara 31.07.2020

Informare – buruiana ambrozia

Lista persoane care au acces in locuntele ANL

Lista persoane care nu au acces in locuintele ANL

Dispozitie convocare sedinta ordinara 16.07.2020

07.07.2020 INFORMARE APIA 

Anunt – Acte necesare pentru eliberarea autorizatiilor de racorduri si bransamente

03.07.2020 – In atentia producatorilor agricoli

Dispozitie convocare sedinta ordinara 26.06.2020

18.06.2020 – Comunicat campanie de vaccinare orala atirabica a vulpilor din Judetul Bacau

Dispozitie convocare sedinta extraordinara 13.06.2020

03.06.2020 – ANUNTURI – SC MICHEL GRUP

Anunt – Recrutate  personal

asonator mecanic ……….. necesar 10 posturi
electrician …………………… necesar 2 posturi
alpinist utilitar ……………… necesar 5 posturi
tehnician silvic …………….. necesar 2 posturi
muncitor necalificat ………. necesar 5 posturi

02.06.2020 – Informare de presa APIA

DISPOZITIA nr. 130 din 22.05.2020 privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara

14,05,2020 – Informare vaccinare antirabica a vulpilor

11.05.2020 INFORMARE PRNIND AUTORIZAREA LA EXPLOATARE A PARTIZILOR PENTRU VANZAREA LEMNULUI DE FOC

11.05.2020 Adresa DSVSA

Dispozitie convocare sedinta ordinara 30.04.2020

23.04.2020 – Anunt concurs functii publice    – BIBLIOGRAFII

1. REFERENT , clasa 111,grad profesional superior -lpost , functie publica de executie, vacanta, in cadrul Biroului Economic Compart Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oras Slanic Moldova
2.  CONSILIER, clasa I, grad profesional asistent-1 post funtie publica de executie, vacanta,in cadrul Compart Asistenta Social si Autoritate Tutelara din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oras Slanic Moldova

23.04.2020 – Anunt concurs

– MUNCITOR CALIFICAT-perioada · . determinata in cadrul Compart Comercial s1 Gospodarie Comunala- 1 post
– MUNCITOR CALIFICAT-perioada u:determinata in cadrul Serv Public de Salubrizare-1 post
– MUNCITOR NECALIFICAT perioada determinata in cadrul Serv Public de Salubrizare-3 posturi 

Nr. 4272 din 16.04.2020 Proces Verbal de afisare a rezultatului final, la concursul pentru ocuparea functiei publice de consilier cl I grad profesional superior din cadrul Compart. Comercial si Gospodarie Comunala din aparatul de specialitate al Primarului oras Slanic Moldova, judetul Bacau

Nr.4155.din .10.04.2020 Proces Verbal de afisare a rezultatelor la proba scrisa la concursul pentru ocuparea funcfiei publice de consilier cl I grad profesional superior din cadrul Compart. Comercial si Gospodarie Comunala din aparatul de specialitate al Primarului oras Slanic Moldova,judeful Bacau

06.05.2020 – PROCES VERBAL DE AFISARE A REZULTATULUI LA PROBA- SELECTIE DOSARE- LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE:Consilier cl.I grad profesional superior in cadrul Compart Comercial si Gospodarie comunala din Aparatul de Specialitate al Primarului oras Slanic Moldova

Anunt emitere acord mediu

Anunt – S.P.J.P.T.C.A.S. Bacau, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire baza salvamont si anexe, imprejmuire teren, fosa septica vidanjabila fi bransamente la utilitati”

Informare COVID-19 – 17 Martie 2020

ANUNT SPCLEP

COMUNICAT

DSP BACAU

ISC BACAU

Comunicat DSVSA BACAU

Suspendare APIA

12.03.2020 – Anunt important – Primaria Slanic Moldova

11.03.2020 informare ISU

11.03.2020 Informare ISU 

11.03.2020 Informare ISU

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC Primăria orașului Slănic Moldova organizează CONCURS pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – Consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post.

Informare ISU

Anunt dezbatere publica Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a cladirilor si terenurilor neangrijite situate in orasul Slanic Moldova

Masuri Coronavirus

Anunt concurs – Muncitor necalificat

COMUNICAT DE PRESA – APIA

DISPOZITIE CONVOCARE SEDINTA ORDINARA MIERCURI 26.02.2020 ORA 16.00

Instiintare IT – incepand cu anul 2020, contul pentru sponsorizari privind CAMPANIA IZVOARE este RO57TREZ06221370201XXXXX, deschis la Trezoreria Onesti.

INFORMARE

Dispozitie sed.14.02.2020

INFORMARE Ocolul Silvic Tg.Ocna

Regulament privind majorarea impozitului pentru cladiri si terenuri neingrijite

COMUNICAT – gripa aviara

Anunt colectiv comunicare prin publicitate SC BACON SA

Dispozitie convocare sedinta ordinara 14.01.2020

ANUNT ORGANIZARE CONCURS CONSILIER

Dispozitie convocare sedinta ordinara 28.12.2019 ora 12.00

Nr. 13938/19.12.2019   ANUNT COLECTIV  pentru comunicarea prin publicitate

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate ca au fost emise acte administrative fiscale contribuabili

Anunt colectivpentru comunicarea prin publicitate ca au fost emise acte administrative fiscale contribuabili pers. juridice

Anunt organizare concurs consilier juridic

Dispozitie convocare sedinta extraordinara 09.12.1019

Dispozitia nr 277/11/2019 privind convocarea CL al oasului Slanic Moldova in sedinta ordinara

ANUNT PENTRU SELECTARE DE PARTENERI IN VEDEREA LABORARII, DEPUNERI, IMPLEMENTARII UNUI PROIECT CE SE FA DEPUNE SPRE INANTARE PRIN PROGRAMUL „DEZVOLTARE LOCALA” INREGISTRAT CU NUMARUL 12342 DIN 14.11.2019.

 Dispozitie convocare sedinta extraordinara 08.11.2019

Anunt intentie instalare patinoar

Nr. 11596/22.10.2019 – Anunt colectiv Movila Anatolie si Turcanu Vera

Nr. 11025/16.10.2019 – ANUNT COLECTIV PENTRU PUBLICARE PRIN PUBLICITATE – ITL

Dispozitie convocare sedinta ordinara

Dispozitie Sedinta Extraordinara 11.10.2019

Nr. 10710/01.10.2019 – ANUNT COLECTIV PENTRU PUBLICARE PRIN PUBLICITATE – ITL

DISPOZITIA nr. 254 din 26.09.2019  privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in orasul Slanic Moldova, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei

Dispozitie convocare sedinta ordinara

ANUNT SPCLEP

Informare privind autorizarea la exploatare a partizilor pentru vanzare lemn de foc

PROGRAM MARCATURA

Oferta de vanzare teren

CONCURS pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta INSPECTOR clasa I, grad profesional debutant – 1 post

Dispozitie convocare sedinta ordinara 29.08.2019

13.08.2019 Ziua Informarii Preventive

IN DATA DE 26.08.2019, din motive tehnice nu vor fi preluate documente in vederea eliberarii actelor de identitate
Activitatea va fi reluata in data de 27.08.2019 incepand cu ora 08.00     Responsabil SPCLEP – Gosav Maria

Aunt organizare concurs: 

– Conducator autospeciala in cadrul Compart P.S./. – 2 posturi
– Muncitor calificat in cadrul Compart Comercial si Gospodarie comuna/a – 1 post

29,07,2019 – Oferta vanzare teren

Chestionar satisfactie clienti

DISPOZITIA NR.200 Sedinta ordinara 19.07.2019

Dispozitie sedinta 12.07.2019

Nr. 6530/04.07.2019 – ANUNT COLECTIV

Nr. 12/26.06.2019 – Oferta de vanzare teren

DISPOZITIA nr. 184 din 21.06.2019  privind convocarea Consiliului local al orasului Slanic Moldova in sedinta ordinara Dispozitie privind convocarea CL al orasului Slanic Moldova

Nr. 6800 / 20.06.2019 – Anunt organizare concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– Sofer I in cadrul Compart P.S./.-1 post
– Sofer microbuz scolar – Compart Deservire microbuze scolare -1 post

24.05.2019 – Dispozitie convocare sedinta ordinara

Anunt vanzare teren

Nr. 5074/07.05.2019 – ANUNT concurs pentru ocuparea, pe perioada determinată, a următoarelor  posturi:

  • MUNCITOR NECALIFICAT in cadrul Compartimentului Administrativ si Gospodarire Comunala – 1 post
  • MUNCITOR NECALIFICAT in cadrul Serviciului Public Local de Salubrizare – 1 post

DISPOZITIA nr. 145 Din 12.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in orasul Slanic Moldova, in vederea organizarii si desfiiaurarii alegerilor pentru Parlamentul European

Publicatie

OFERTA VANZARE TEREN

Nr. 149/24.04.2019 Dispozitie convocare sedinta ordinara

OFERTA VANZARE TEREN

Oferta vanzare teren

Dispozitie locuri afisaj electoral

Nr. 143 / 01.04/2019 Dispozitie sedinta extraordinara

Anunt adresa combaterea si distrugerea buruienii ambrozia

OFERTA EXTRAVILAN DE VANZARE

nr. 135 / 22.03.2019 – Dispozitie convocare sedinta ordinara

nr. 3076/18.03.2019 – Anunt Public – Unitatea Administrativ Teritoriala (U.A.T.) a orasului Slanic Moldova anunta publicul interesat cu privire la intentia de a solicita la S.G .A. Bacau -emiterea avizului de gospodarirea apelor pentru realizarea obiectivului investitional „REABILIT ARE TORENTI IN ORASUL SLANIC MOLODOV A”, Judetul Bacau.

CONVOCATOR – Obstea Composesorat Salina

Rezultat concurs pentru ocupare posturi vacante serviciul de salubrizare

Proces Verbal –  afisare rezultate comisie concurs salubrizare

10.03.2019 – Atentionare cod galben de vant

nr 2652 / 06.03.2019 Proces Verbal comisie concurs

oferta de vanzare teren

Informare E.ON

Dispozitie sedinta ordinara 27.02.2019

16.02.2019  – În localitatea Oituz au fost descoperite 2 focare de pestă porcină africană. În localitățile Cerdac și Cireșoaia, fiind situate la o distanță mai mică de 10 km, s-a instituit zonă de supraveghere. Pe durata a 40 de zile de la depistarea focarului, sunt în rigoare câteva restricții pentru gospodăriile care cresc porci sau alte animale (cabaline, ovine, etc). În primul rând este interzisă cumpărarea de porci vii sau carne de porc de la persoane neautorizare. Se va efectua un recensământ al porcilor împreună cu evaluarea stării de sănătate.

 

 

ANUNT DEZBATERE PUBLICA

Anunt – Masuri legale in vederea producerii de tuica si rachiuri naturale din fructe in gospodariile individuale

Anunt – Recrutare experti electorali si operatori de calculator in sectiile de votare

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investitiilor si sustinerea dezvoltarii economice a orasului Slanic Moldova

RAPORT DE SPECIALITATE pentru stimularea investitiilor si crearea de noi locuri de munca pe teritoriul Orasului Slanic Moldova