Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova este constituită ca persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială cu răspundere limitată, înființată în baza  Hotărârii Consiliului Local Slănic Moldova nr. 51/06.08.2010 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău sub nr. J 04/662/13.08.2010.

Capitalul social subscris și vărsat în contul APASERV SALUBRIZARE SRL, în valoare de 200,00 RON, este deținut de Consiliul Local Slănic Moldova în calitate de  asociat unic  .

Conform codului CAEN, APASERV SALUBRIZARE SRL Slănic Moldova. are ca obiect principal de activitate :

  •  captarea, tratarea si distribuția apei (cod CAEN 360 – 3600), 
  •  colectarea și epurarea apelor uzate  (cod CAEN 370 – 3700), iar ca activități secundare enumerăm prestările de servicii efectuate pentru reparații și  întreținere a  rețelei de apă și canalizare care aparțin domeniului public local al UAT Slănic Moldova.

APASERV SALUBRIZARE SRL Slanic Moldova  își desfășoară activitatea în baza licenței clasa 3, cu numărul 4037/ 24.08.2017, acordată de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare în aria administrativ teritorială a orașului Slănic Moldova în  baza Contractului de delegare gestiune , încheiat cu Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Slănic Moldova în data de 23.06.2017. 

Misiunea APASERV SALUBRIZARE SRL Slanic Moldova. –  este aceea de a răspunde nevoilor de servicii publice de alimentare cu apa și de canalizare a tuturor clienților, prin servicii prompte și de calitate , în conformitate cu reglementările legale în domeniu.

APASERV SALUBRIZARE SRL

SLĂNIC MOLDOVA – BACĂU

STR. VASILE ALECSANDRI NR.4

INREGISTRATA LA ORC BACAU SUB NR. J 04/662/2010

CUI RO 27278646

TELEFON 0234 348119 INT. 16

E_mail apaservsalubrizare@yahoo.com

 

CONDUCEREA

DIRECTOR

 SOLOMON MIHAELA BERNADETA

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

COMAN IULIU-COSMIN–administrator neexecutiv

LEOLEACĂ LENUŢA–administrator neexecutiv

ROTARU MIHAI – administrator neexecutiv- președintele Consiliului de Administrație.

 

 

Licența de funcționare