Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 in anul 2022

Raport evaluare legea nr. 52 pentru anul 2022

Raport periodic de activitate legea 544 pentru anul 2022

Raport periodic de activitate al UAT Slanic Moldova pentru anul 2021

Raport de evaluare a implementarii legii 52 pe anul 2021

RAPORT ACTIVITATE – LEGEA 544 – anul 2020

Raport de evaluare a implementarii legii 52 din 2003 in anul 2020

Raport de evaluare a implementarii legii 544 din 2001 in anul 2020

Raport periodic de activitate al UAT Slanic Moldova pentru anul 2019

Raport de evaluare a implementarii legii 52 din 2003 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii legii 544 din 2001 in anul 2019

BULETIN INFORMATIV LEGEA 544

Raport periodic de activitate pentru anul 2016 legea 544 – PDF

Buletin Informativ Legea 544 – PDF

DISPOZITIA 275, PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI SLANIC MOLDOVA SI PENTRU SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI SLANIC MOLDOVA – PDF

PREZENTAREA MODULUI DE APLICABILITATE A LEGII NR. 544/2001 PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

 Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii:

  1. a) principiul transparenței – autoritățile și instituțiile publice au obligația să își desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii;
  2. b) principiul aplicării unitare – autoritățile și instituțiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia și ale prezentelor norme metodologice.
  3. c) principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituție publică va elabora propriul regulament de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și relații publice, în conformitate cu prevederile legii.

Informațiile de interes public solicitate în scris, în format electronic, pot fi comunicate prin e-mail sau înregistrate pe dischetă.

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților informațiilor de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001 , și anume:

  1. a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  2. b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
  3. c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
  4. d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

Programul zilnic al compartimentului de informare și relații cu publicul va fi cel al autorităților sau instituțiilor publice respective, stabilit prin regulamentul propriu de organizare și funcționare, incluzând într-o zi pe săptămână și ore după programul de funcționare.

Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, în condițiile legii. Plata serviciilor de copiere se va face la casieria U.A.T. oraș Slănic Moldova.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.

Persoanele responsabile pentru accesul la informațiile de interes public din cadrul U.A.T. oraș Slănic Moldova:

Forcoș Petre – Compartiment Juridic;

Tudoran Mihaela – Compartiment Registratură.

Contact:

Telefon: 0234348119 / 0234348186 / 0743108499

Fax: 0234348829

Adresa de e-mail pentru transmiterea petițiilor on-line:  primaria@primariaslanicmoldova.ro

FORMULARE:

CERERE TIP CONFORM LEGII NR 544/2001 – PDF

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ CONFORM LEGII NR. 544/2001 (1) – PDF

RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ CONF. LEGII NR. 544/2001 – DEPĂȘIREA TERMENULUI LEGAL DE RĂSPUNS – PDF

REGISTRUL ANULUI 2016 pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public conf. Legii 544/2001 – PDF

RAPORTUL PERIODIC DE ACTIVITATE AL U.A.T. oras SLANIC MOLDOVA pentru anul 2016 – PDF

RAPORTUL PERIODIC DE ACTIVITATE, al U.A.T. oras Slanic Moldova, pentru anul 2015  – PDF