Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PV de constituire a comisiilor de specialitate PDF

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului.

Președinte: 
BOTEZATU ALINA GABRIELA
Secretar:
TAINA MARIAN
Membrii:
1. CATRINTASU SERGIU
2. MORARU BENONE
3. CEANGĂU ALEXANDRU TARCIZIU –

Comisia pentru administrația publică locală, urbanism și amenajarea teritoriului, agricultură și silvicultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii, comerț și turism.

Președinte:
MORARU GABRIEL
Secretar:
BUTAN DANIELA LENUȚA
Membrii:
1. SOLOTCHI ANDREEA
2. MEȘTERCA SERGIU
3. AENOAE POMPILIU

Comisia juridică, pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, ordine și liniște publică, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Președinte:
CIOBANU VIOREL
Secretar:
SUDITU SUZANA
Membrii:
1. MOCANU LIVIU
2. IONEL PETREA
3. TUDOREANU SILVIA LAURENȚIA