Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
Nr. 3812 din 02.04.2024 A N U N Ţ Afisat la data de 02.04.2024 Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Slănic Moldova a iniţiat procedurile legale pentru aprobarea criteriilor și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate

 

PRIORITIZARE PROIECTE DE DEZVOLTARE – CONSULTARE PUBLICĂ

Nr. 811 / 19.01.2024 – Proiectul bugetului local al Orasului Slanic Moldova pe anul 2024

 

A N U N Ţ – Afisat la data de 06.11.2023 Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Slănic Moldova a iniţiat procedurile legale pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale cu aplicare de la data de 01.01.2024.

 

A N U N Ţ – Afisat la data de 27.10.2023 Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Slănic Moldova a iniţiat procedurile legale pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de „administrator condominii”

 

A N U N Ţ – Afisat la data de 27.10.2023 Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Slănic Moldova a iniţiat procedurile legale pentru aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din Slănic Moldova, judetul Bacău.

Anunt Nr.9699/04.08.2023 Unitatea Administrativ Teritoriala a orasului Slanic Moldova a initiat procedurile legale aprobarea subven/ionarii sterilizarii cainilor cu stapan ce aparfin rasei comune sau a meti,Jilor acestora aflati pe raza ora$ului Slanic Moldova 

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea modalitatii de gestiune privind administrarea, intretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plata din orasul Slanic Moldova de catre STPLP

Proiect buget local 2023

Anunt Nr. 683/ 17.01.2023 – Proiect buget local 2023

1. Anunt DEZBATERE PUBLICĂ
2. Referat de aprobare
3. Raport de specialitate
4. Proiect de hotarare
5. PAEDC Slanic Moldova
6. PIEE Slanic Moldova
7. Smart City Slanic Moldova