Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Datoritã aşezãrii sale într-o depresiune adâncã, pe versantul estic al Carpaţilor Rãsãriteni, care o deosebeşte de alte localitãţi din zona de coline, Slãnic Moldova are un climat de tranziţie între climatul de dealuri şi cel subalpin, cu veri nu prea cãlduroase şi ierni blânde. Orientarea de la sud-vest la nord-est a vãii Slãnicului şi deschiderea bazinului tocmai în locul unde s-a creat şi dezvoltat staþiunea, fac ca fundul vãii sã fie luminat şi încãlzit de razele soarelui mai multe ore pe zi, în special versantul estic al muntelui Pufu, care urcã pânã la o altitudine de 650 m.
Media anualã a temperaturii este de 7,1 °C. (Verile nu sunt prea cãlduroase. Cea mai caldã lunã este iulie, cu o medie de + 17,8 °C; nopţile sunt, în general, rãcoroase).
Trecerea de la varã la toamnã se face încet, aproape pe nesimţite. În octombrie cerul este senin, cu soare blând; spre sfârşitul lui octombrie şi începutul lui noiembrie, temperatura este variabilã şi în general scãzutã, ploile sunt reci şi de lungã duratã, înregistrându-se multe zile ceţoase.
Iernile sunt blânde; temperatura cea mai scãzutã se înregistreazã în luna ianuarie.
Presiunea atmosfericã este în general redusã, media anualã fiind de 720 mm. În lunile aprilie-august presiunea atmosfericã scade sub media anualã (718,1 mm), iar în lunile septembrie-martie este mai ridicatã, depãşind media anualã (721,9 mm).
Nebulozitatea este redusã în lunile calde şi creşte uşor în lunile reci şi de iarnã. În nici una din lunile anului frecvenţa lunilor senine nu scade sub 10 zile lunar.
Precipitaţiile atmosferice. În lunile mai-august cad ploi abundente (75 – 100 litri/ metru pãtrat), iar în lunile septembrie-aprilie cantitatea lunarã de apã provenitã din precipitaþii este de 25-50 l/ metru pãtrat, luna septembrie fiind cea mai uscatã. Ploile de varã sunt de scurtã duratã.
Vântul. Aşezatã într-o vale adâncã, cu versanţi împãduriţi, orientatã de la sud-vest la nor-est, staţiunea este adãpostitã de vânturi. Crivãţul nu este resimţit niciodatã. El este oprit încã de departe de culmile înalte dinspre nord-est, respectiv Suru şi Secãtura.
Atmosfera este aproape în permanenţã liniştitã, numai araeori bat vânturi slabe. Vântul dominant suflã dinspre sud-vest; este briza montanã de searã, care aduce rãcoare în staţiune în timpul verii.
Aerul este pur, bogat în aerosoli rãşinoşi, în ioni negativi de oxigen datoritã circulaţiei maselor de aer ozonat. Vegetaţia este abundentã şi pãdurea coboarã pânã la marginea staþiunii.
Acest lucru conferã Slãnicului-Moldova şi caracterul de staţiune climatericã, oferind vizitatorilor posibilitatea de curã de aer de o deosebitã puritate.