Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NR. 8955/1/19.07.2023 Privind rezultatul contestatiei interviului la examenul organizat tn data de 14.07.2023 pentru promovarea 1n treapta profesionala imediat superiora celei detinute, pentru un angajat 1ncadrat cu contract individual de munca care a finalizat perioada de debut, din cadrul Direqiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al orasului Slanic- Moldova

NR. 8751/1/17.07.2023 Privind rezultatele probei interviu la examenul organizat in data de 14.07.2023 pentru promovarea in treapta profesionala imediat superiora celei detinute, pentru persoanele ce au finalizat perioada de debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

Nr.8477/10.07.2023  ANUNT SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE

Nr.8089/03.07.2023 – ANUNT – Examen de promovare in treapta profesionala imediat superiorii celei detinute, pentru persoanele ce au finalizat perioada de debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala.

RAPORTUL FINAL al concursului de recrutare din data de 05.12.2022

PROCES-VERBAL nr. 15855/ 06.12.2022 – rezultat proba interviu concurs de recrutare din data de 05.12.2022

PROCES-VERBAL rezultat proba scrisa concurs de recrutare din data de 05.12.2022

PROCES-VERBAL incheiat astazi 25.11.2022 privind rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul de recrutare care va fi organizat in data de 05 Decembrie 2022

NR. 14590/ 08.11.2022 – Anunt organizare concurs de recrutare in data de 05.12.2022 in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante – Sofer microbuz scolar si Conducator utilaj agricol

NR. 13126/13.10.2022 – Raport final al examenului de promovare organizat in data de 11.10.2022

Anunt rezultat proba scrisa la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei avute anterior – Dosarul nr. 12566/ 03.10.2022

NR. 12278 DIN 26.09.2022 – Anunt examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei avute anterior a personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului – Compartiment Deservire Microbuze Scolare – Sofer II

NR. 8970 DIN 15.07.2022 RAPORTUL FINAL al concursului de recrutare organizat in data de 14.07.2022 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de muncitori necalificati din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, Compartiment Salubrizare Colectare

Nr.8915/14.07.2022  PROCES-VERBAL incheiat astazi 14.07.2022 Privind rezultatele in urma sustinerii probei interviu pentru ocuparea functiilor contractuale de muncilori necalificati din cadrul Serviciului Public de salubrizare comp. Salubrizare Colectare 

NR. 8888/ 14.07.2022 PROCES VERBAL privind rezultele in urma sustinerii probei practice pentru ocuparea functiilor contractuale de muncitori necalificati din cadrul Serviciului Public de Salubrizare – Compartiment Salubrizare Colectare

NR.8548/07.07.2022 PROCES-VERBAL incheiat astazi 07.07.2022 privind rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul de recrutare organizat in data de 14 iulie 2022 proba practica a functiilor contractuale de executie vacante de muncitori necalificati, in cadrul SPS – Compartiment Salubrizare Colectare Slanic Moldova

NR. 8251 DIN 29.06.2022 RAPORTUL FINAL al concursului de recrutare organizat in data de 27.06.2022 pentru ocuparea unor functii contractuale vacante din cadrul Primariei orasului Slanic-Moldova

NR. 8150 /27.06.2022 PROCESVERBAL privind rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante de referent I si conducator autospeciala, organizat in data de 27.06.2022

NR. 8147/ 27.06.2022 PROCES VERBAL incheiat astazi 27.06.2022 privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante de referent I si conducator autospeciala

NR. 8004/ 23.06.2022 RAPORT FINAL la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale vacante de expert II din cadrul Biroului Economic – Compartiment Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Slanic Moldova

NR. 7961/ 22.06.2022 ANUNT CONCURS pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de muncitor necalificat

NR. 7938/ 21.06.2022 PROCES VERBAL incheiat astazi 21.06.2022 privind rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a unor functii contractuale vacante, organizat in data de 16 iunie 2022

Nr. 7878/20.06.2022 PROCES VERBAL incheiat astazi 21.06.2022 privind rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul de recrutare organizat in data de 27.06.2022

NR. 7806/17.06.2022 PROCES VERBAL privind rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 16.06.2022

NR. 7660/15.06.2022 RAPORT FINAL al concursului de recrutare organizat in data de 14.06.2022 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de SEF BIROU – BIROU ECONOMIC

NR.7604/4.06.2022 PROCES-VERBAL incheiat astazi 14.06.2022 privind rezultatul probe interviu pentru concursul de recrutare organizat in data de 14 iunie 2022 pentru functia publicà de conducere SEF BIROU BIROU ECONOMIC

Nr. 7589/14.06.2022 PROCES-VERBAL incheiat astazi 14.06.2022 privind rezultatul probei scrise pentru concursul de recrutare organizat in data de 14 iunie 2022 pentru funcfia publica de conducere SEF BIROU BIROU ECONOMIC

Nr. 7544/14.06.2022 PROCES VERBAL incheiat astazi 14.06.2022 privind rezultatul selecfiei dosarelor depuse pentru concursul de recrutare organizat in data de 16.06.2022

NR.7315/07.06.2022 PROCES-VERBAL incheiat astazi 07.06.2022 privind rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul de recrutare organizat in data de 14 iunie 2022 pentru funcfia publca de conducere SEF BIROU

Nr. 7091/02. 06.2022  ANUNT in baza H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale Si a criteriilor de promovare in grade sau trepte prof esionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,Primaria oraSului Slanic-Moldova anunta organizarea in data de 27 Iunie 2022 a concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi contractuale vacante:
in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraS Slanic-Moldova
– Biroul urbanism,amenajare teritoriu,administrare domeniul public si
privat,indrumarea si controlul asociatiilor de locatari:

REFERENT I -1 post perioada nedeterminata
-Compartiment Gospodarie comunala:
MUNCITOR CALIFICAT III -1 post perioada nedeterminata
-Serviciul Voluntar Situatii de Urgenta:
CONDUCATOR AUTOSPECIALA I -1 post perioada nedeterminata

VEZI ANUNT…

 

1. in cadrul Compartimentului Impozite si taxe locale din Aparatul de specialitate al Primarului oras Slanic-Moldova:
– EXPERT II-1 post perioada nedetenninata, 4/ore zi jumatate de norma).

2. in cadrul Serviciului Public de Salubrizare, Slanic-Moldova Compartiment Salubrizare Colectare : 
– MUNCITOR CALIFICAT III -I post perioada determinata,
– MUNCITOR NECALIFICAT-2 posturi perioada determinata.

3. in cadrul Serviciului Public de Transport Local de Persoane Slanic-Moldova Compartiment Transport pe Cablu:
TEHNICIAN II -I post perioada nedeterminatia.

– Compartiment Transport pe Cablu.
– MAISTRU (Sef instalatie) – 1 POST
– CASIER – 1 POST
– SOFER l (Sofer ratruc) – 1 POST
– TEHNICIAN I – 1 POST
– TEHNICIAN II – 1 POST
– MUNCITOR CALIFICAT (mecanic trolist) – 2 POSTURI
– MUNCITOR CALIFICAT I – 4 POSTURI

 

– in cadrul Compartimentului Deservire microbuze scolare din aparatul de specialitate al Primarului oras Slanic-Moldova -sofer microbuz scolar II – 1 post

– in cadrul Serviciului Public de Salubrizare,Slanic-Moldova – Compartiment Salubrizare Colectare – muncitor calificat I – 1 post /  – muncitor calificat II – 1 post 

– conducator autospeciala pentru autocompactoare – 1 post
– conducator utilaj agricol – 1 post
– conducator auto 1 – 2 posturi
– muncitor calificat – 1 post
– muncitor necalificat – 2 posturi

– 1 post – CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional debutant – in cadrul Biroului Economic Compartiment Impozite si Taxe Locale – norma intreaga 8 ore/zi
– 1 post CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Biroului Economic Compartiment Impozite si Taxe Locale – norma intraga 8 ore/zi
– 1 post CONSILIER, clasa I, grad profesional asistent – 1 post functie publica de executie , vacanta, in cadrul Compartiment Resurse Umane – norma intreaga 8 ore/zi