Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Următoarele Hotărâri ale Consiliului Local pentru anul 2022 le puteți găsi în MONITORUL OFICIAL LOCAL

HCL nr. 102 din 31.05.2022 – modificare tarife partie de schi

HCL nr.101 din 31.05.2022 – acoperire contributie lunara intretinere Folea Lucica

HCL nr. 100 din 31.05.2022 – prelungire contract ANL Ciovor Alexandra

HCL nr. 99 din 31.05.2022 – aprobare cuantum acordare burse scolare

HCL nr. 98 din 31.05.2022 – aprobare decontare naveta cadre didactice

HCL nr. 97 din 31.05.2022 – asociere cu judetul Bacau activitati protectie de tip rezidential

HCL nr. 96 din 31.05.2022 – asociere festival de folclor

HCL nr. 95 din 31.05.2022 – atestare in domeniul privat teren

HCL nr. 94 din 31.05.2022 – aprobare modificare indicatori tehnico economici statii de reincarcare

HCL nr. 93 din 13.05.2022 – completare HCL 66 – aprobare organigrama si stat de functii

HCL nr. 92 din 13.05.2022 – aprobare depunere proiect actualizare plan urbanistic general

HCL nr. 91 din 13.05.2022 – aprobare depunere proiect implementare sistem inteligent

HCL nr. 90 din 13.05.2022 – aprobare depunere proiect realizare infrastructura biciclete

HCL nr. 89 din 13.05.2022 – aprobare depunere proiect achizitie vehicule electrice

HCL nr. 88 din 10.05.2022 – stabilire salarii de baza aparat de specialitate primar

HCL nr. 87 din 10.05.2022 – aprobare acord parteneriat cu Tg. Ocna achizitie vehicule electrice PNRR

HCL nr. 86 din 10.05.2022 – aprobare trecere in domeniul privat gradinita nr. 2 si demolarea acestei

HCL nr. 85 din 10.05.2022 – indreptare eroare materiala HCL 144 din 28.10.2021

HCL nr. 84 din 10.05.2022 – rectificare buget transport public local

HCL nr. 83 din 10.05.2022 – modificare lista obiective de investitie

HCL nr. 82 din 10.05.2022 – rectificare bugetara

HCL nr. 81 din 10.05.2022 – aprobare actualizare deviz pod Dobru 3

HCL nr. 80 din 10.05.2022 – aprobare deviz actualizat pod Dobru 2

HCL nr. 79 din 28.04.2022 – aprobare prelungire contracte ANL

HCL nr. 78 din 28.04.2022 – aprobare nota conceptuala realizare obiectiv interventie prima urgenta

HCL nr. 77 din 28.04.2022 – aprobare actualizare devize poduri pndl 1

HCL nr. 76 din 28.04.2022 – Delgaz Grid – str. Zanelor

HCL nr. 75 din 28.04.2022 – Delgaz Grid – str. Sondei

HCL nr. 74 din 28.04.2022 – Delgaz  Grid – intrarea Ciresoaia

HCL nr. 73 din 28.04.2022 – Delgaz Grid – str. Curburii

HCL nr. 72 din 28.04.2022 – Delgaz Grid – str. Ciusmea

HCL nr. 71 din 28.04.2022 – incetare asociere dintre oras Slanic si jud. Bacau – partie schi

HCL nr. 70 din 28.04.2022 – indreptare eroare materiala salarii salubrizare

HCL nr. 69 din 28.04.2022 – aprobare decontare naveta cadre didactice

HCL nr. 68 din 28.04.2022 – aprobare conturi de executie la 31.03.2022

HCL NR. 67 DIN 29.03.2022 – COMPLETARE ANEXA NR.2 – STABILIRE SALARII

HCL NR. 66 DIN 29.03.2022 – APRONARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII UAT

HCL NR. 65 DIN 29.03.2022 – ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

hcl nr. 64 din 29.03.2022 – PARTICIPARE SERVICIUL TRANSPORT LA BURSA DE MARFURI

HCL NR. 63 DIN 20.03.2022 – APROBARE BUGET SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

HCL NR. 62 DIN 20.03.2022 – ACORDARE IMPRUMUT SATRE SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

HCL NR. 61 DIN 29.03.2022 – RECTIFICARE BUGET

HCL NR. 60 DIN 29.03.2022 – APROBARE DARE IN ADMINISTRARE SERV DE TRANSPORT – INSTALATIE PE CABLU

HCL NR. 59 DIN 29.03.2022 – APROBARE STUDIU DE OPORTUNITATE MODALITATE GESTIUNE ACTIVITATI TRANSPORT

HCL NR. 58 DIN 29.03.2022 – NOTA CONCEPTUALA REALIZARE OBIECTIV REALIBITARE CLADIRE CIRESOAIA

HCL NR. 57 DIN 29.03.2022 – APROBARE NOTA CONCEPTUALA REALIZARE OBIECTIV IMPLEMENTARE SISTEM INTELIG

HCL NR. 56 DIN 29.03.2022 – APROBARE NOTA CONCEPTUALA REALIZARE OBIECTIV REABILITARE CLADIRE SVSU

HCL NR. 55 DIN 29.03.2022 – APROBARE NOTA CONCEPTUALA REALIZARE INFRASTRUCTURA PENTRU BICICLETE

HCL NR. 54 DIN 29.03.2022 – APROBARE NOTA CONCEPTUALA SI NOTA FUNDAMENTARE ACHIZITIE VEHICULE ELECTR

HCL NR. 53 DIN 29.03.2022 – ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO ECONOMICI REALIZARE STATIE DE REANCARCARE

HCL NR. 52 DIN 29.03.2022 – APROBARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI CONTRCAT OCOLUL SILVIC TG. OCNA

HCL NR. 51 DIN 29.03.2022 – APROBARE REORGANIZARE SPS SLANIC MOLDOVA

HCL NR. 50 DIN 29.03.2022 – APROBARE LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII SPS AN FINANCIAR 2022

HCL NR. 49 DIN 29.03.2022 – APROBARE UTILIZARE EXCEDENT BUGETAR SPS

HCL NR. 48 DIN 29.03.2022 – APROBARE MODIFICARE HCL NR. 6 – PROGRAM MANIFESTARI ARTISTICE

HCL NR. 47 DIN 29.03.2022 – APROBARE DECONTARE NAVETA CADRE DIDACTICE

HCL NR. 46 – DECLARAREA UNPR BUNURI CA FIIND DE INTERES PUBLIC LOCAL

HCL NR. 45 DIN 29.03.2022 – DECLARARE BUNURI DE INTERES PUBLIC

HCL NR. 44 DIN 29.03.2022 – APROBARE DEZMEMBRARE TEREN STEFAN CEL MARE – TRANSGAZ SA

HCL NR. 43 DIN 29.03.2022 – MODIFICARE ROF APARAT DE SPECIALITATE

HCL NR. 42 DIN 29.03.2022 – ACORDARE TITLU CETATEAN DE ONOARE POST MORTEM RAPE DOREL

HCL NR. 41 DIN 18.02.2022 – INFIINTARE SERVICIU PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL

HCL NR. 40 DIN 18.02.2022 – APROBARE DECONTARE NAVETRA CADRE DIDACTICE

HCL NR. 39 DIN 18.02.2022 – INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL NR. 143 DIN 28.10.2021

HCL NR. 38 DIN 18.02.2022 – RACORDARE GAZE STR. CRANGULUI

HCL NR. 37 DIN 18.02.2022 – RACORDARE GAZE STR SARARIEI

HCL NR. 36 DIN 18.02.2022 – LUCRARI GAZE NATURALE STR. STROIU SI PRUNDULUI

HCL NR. 35 DIN 18.02.2022 – LISTA REPARTIZARE LOCUINTE ANL

HCL NR. 34 DIN 18.02.2022 – APROBARE ACT ADITIONAL NR. 4 ADIS

HCL NR. 33 DIN 18.02.2022 – INDREPTARE EROARE MATERIALA HCL 142 DIN 28.10.2021

HCL NR. 32 DIN 18.02.2022 – PRELUNGIRE TERMEN MASURI CURTEA DE CONTURI

HCL NR. 31 DIN 18.02.2022 – MODIFICARE ORGANIGRAMA SI REGULAMENT SVSU

HCL NR. 30 DIN 18.02.2022- LISTA INVESTITII

HCL NR. 29 DIN 18.02.2022 – APROBARE BUGET

hcl nr. 24 din 31.01.2022 – Aprobare lista prioritate ANL

hcl nr. 23 din 31.01.2022 – Prelungire contracte ANL

hcl nr. 22 din 31.01.2022 – Aprobare utilizare excedent bugetar sursa de finatare A

hcl nr. 21 din 31.01.2022 – Aprobare studiu de oportunitate concesionare teren partie de schi

hcl nr. 20 din 31.01.2022 – Initiere elaborare PUS schi Nemira

hcl nr. 19 din 31.01.2022 – Aprobare indicatori tehnico economici si sf 8 statii reancarcare auto

hcl nr. 18 din 31.01.2022 – Declararea unor bunuri si introducere in inventarul orasului

hcl nr. 17 din 31.01.2022 – Indreptare eroare materiala HCL 149

hcl nr. 16 din 31.01.2022 – Aprobare lucrari delgaz str. ing. anton ababei si magurii

hcl nr. 15 din 31.01.2022 – Adpodare drept uz si servitute str. Pacii si Frunzei

hcl nr. 14 din 31.01.2022 – Indreptare eroare materiala HCL 144 – Pricop Gabriela

hcl nr. 13 din 31.01.2022 – Completare contract dare in administrare SPS

hcl nr. 12 din 31.01.2022 – Aprobare registrul spatiilor verzi

hcl nr. 11 din 31.01.2022 – Aprobare plan anual actiuni munca ajutor social

hcl nr. 10 din 31.01.2022 – Modificare organigrama si stat de functii SPS Slanic Moldova

hcl nr. 9 din 31.01.2022 –  Transferare mijloace fixe de la UAT catre SVSU

hcl nr. 8 din 31.-01.2022 – Aprobare dare in administrare catre Das Auto Renault Zoe

hcl nr. 7 din 31.01.-2022 – Dare in administrare catre SC Apaserv Salubrizare – Dacia Logan

hcl nr. 6 din 31.01.2022 – Aprobare programul manifestarilor cultural – artistice 2022

hcl nr. 5 din 31.01.2022 – Organizare retea scolara 2022- 2023

hcl nr. 4 din 31.01.2022 – Aprobare decontare naveta cadre didactice

hcl nr. 3 din 31.01.2022 – Prelungire teremen realizare masuri decizie 46 din 2016 curtea de conturi

hcl nr. 2 din 31.01.2022 – Aprobare indice mediu de consum cu aplicabilitate din 2022

hcl nr. 1 din 31.01.2022 – Aprobare cont de executie la 31.12.2021